Chủ Nhật, ngày 03 tháng 2 năm 2013

Thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64 còn nhiều khó khăn

LSO-Ngay sau khi Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ quy định về cấp giấy phép xây dựng có hiệu lực từ ngày 20/10/2012, Sở Xây dựng Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch và tích cực tổ chức triển khai đưa Nghị định vào cuộc sống. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Lạng Sơn, với điều kiện thực tế như hiện nay công tác cấp giấy phép xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn.


Xây dựng nhà tại thôn Co Măn, xã Mai Pha

Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng, trong năm 2012, toàn tỉnh cấp được tổng số 674 giấy phép xây dựng. Trong đó Sở Xây dựng cấp được 47 giấy phép, còn lại là các huyện và thành phố. Đáng chú ý số giấy phép xây dựng cấp tại 10 huyện đạt thấp (235 giấy phép). Qua thực tế tìm hiểu cho thấy, công tác cấp giấy phép xây dựng tại cơ sở đạt thấp và gặp nhiều khó khăn bởi Lạng Sơn còn rất thiếu quy hoạch xây dựng chi tiết.

Theo Luật Xây dựng và Nghị định số 64, các tổ chức cá nhân chỉ được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình dựa trên căn cứ là có quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, thiết kế đô thị. Nhưng thực tế hiện nay, mới có thành phố Lạng Sơn với 3 phường đang xây dựng quy hoạch chi tiết 1/500 và một số khu đô thị mới có quy hoạch này. Còn các thị trấn thuộc huyện đều chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hay thiết kế đô thị. Ngoài ra, hầu hết các địa phương cũng chưa xây dựng được quy chế quản lý kiến trúc-quy hoạch. Do vậy, công tác quản lý trật tự xây dựng còn nhiều bất cấp dẫn tới tình trạng xây dựng không phép diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng sau cấp phép còn nhiều khó khăn hạn chế. Trong năm 2012, thành phố Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra được 215 công trình và phát hiện có 9 công trình xây dựng không phép, 4 công trình xây dựng sai với giấy phép được cấp. Thành phố đã ban hành 13 quyết định đình chỉ xây dựng và xử phạt vi phạm trật tự xây dựng. Đối với các huyện trong 235 giấy phép xây dựng được cấp, mới kiểm tra xử phạt được 5 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đạt tỷ lệ rất thấp. Về quy chế quản lý kiến trúc-quy hoạch, có 7 huyện đang xây dựng quy chế quản lý hiện đang trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.


Trước thực tế công tác cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, ông Vũ Văn An - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, tới đây để việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 64 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng về cấp giấy phép xây dựng có hiệu quả, Sở Xây dựng sẽ tăng cường phối hợp với các sở ngành liên quan và các huyện, thành phố trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể về cấp giấy phép xây dựng phù hợp với thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do sở làm chủ đầu tư để trình tỉnh phê duyệt sớm đưa vào thực hiện. Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các huyện hoàn chỉnh quy chế quản lý kiến trúc-quy hoạch tại các huyện, thành phố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng cũng như cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét